Телефони за връзка

02-439-5795

Вашият бизнес зависи от информация. Не се предоверявайте на техниката. Случайно архивиране на данните от време на време не е достатъчно, за да се предпазите от скъпоструващи загуби на данни. Ако не правите редовно архив, играете на руска рулетка с данните си. А тe имат голям недостатък в сравнение с компютърния хардуер – могат да се загубят, а загубят ли се веднъж, не могат лесно да бъдат заменени.

Архивирането на данните е от жизнено значение за бизнеса; загубена информация може да причини голяма криза и дори да доведе до загуба на бизнеса. Дори и да не доведе до финансова катастрофа, загубата на ценни данни със сигурност ще бъде много неприятно и скъпоструващо.

Защо тогава толкова малко от нас правят архив? Ето няколко често посочвани извинения:

"Много съм зает, за да се занимавам с архив"

Ако изберете нашите абонаменти пакети за компютърна поддръжка не е необходимо да отделяте от ограниченото си време, за да се занимавате с досадно архивиране. Ние ще поемем грижата за редовното извършване на архив, подходящ за Вашите нужди, в удобно за Вас време, без да прекъсваме Вашата работа.

"Не знам как да архивирам данните си"

Разбирате колко е важен архива, но не знаете откъде да започнете и как точно да го правите. Ние ще Ви помогнем да изберете подходящ начин за архивирането на Вашите данни - коя информация на какви интервали да се архивира и как да се съхраняват архивираните данни.

"Компютърът ми няма да се развали."

От толкова време имате компютъра си и досега не сте имали никакви проблеми, така че защо да се притеснявате за архив на данните сега? Гледайте на това като на предпазния колан в колата си – слагате го за всеки случай, не защото очаквате катастрофа.

В нашите пакети за абонаментна компютърна поддръжка е включено инсталиринето на автоматизирана система за архив на работните документи и електронната поща съобразно Вашите нужди.
По време на планираните посещение архивираните данни се записват и на оптичен или магнитен носител.

Партньори

AVG Anti-Virus  |  BMG |  BWA |  Kerio |  Microsoft |  Persy |  PolyComp |  Stantek |  SuperHosting.bg