Телефони за връзка

02-439-5795

С течение на времето колкото повече файлове се създават и изтриват, толкова по-фрагментирани стават файловете.

Фрагментацията не може да причини загуба на данни. Но може доведе до по-лоша работа на компютъра – колкото по-фрагментирани са файловете, толкова повече време е нужно за да се заредят. Затова редовната дефрагментация е част от нашите пакети за поддръжка на системата.

Дефрагментацията подрежда файловете на твърдия Ви диск, така че да могат да бъдат достъпвани по-бързо. Така работата на компютъра Ви се ускорява и документите се отварят по-бързо.

Партньори

AVG Anti-Virus  |  BMG |  BWA |  Kerio |  Microsoft |  Persy |  PolyComp |  Stantek |  SuperHosting.bg