Телефони за връзка

02-439-5795

Инсталирането на сървър ще Ви позволи да преминете към централизирано управление на всички компютри в мрежата. Като централизирате базите данни и документите си е по-лесно да ги управлявате, да споделяте и разменяте информация между работните станции. Ще управлявате по-ефективно цялата бизнес информация и ще имате възможност за дистанционен достъп до информация и ресурси на компанията. Това ще Ви помогне да постигнете увеличена продуктивност на служителите, по-добра грижа за клиентите и спокойствие, че най-важните данни са защитени.

Управление на информацията без сървър

Служителите в офиса се нуждаят от информация за клиентите, история на покупките, ценови листи, фирмени образци за писма и оферти и т.н. Тази информация се създава от едни служители, съхранява се на някой от компютрите и се споделя за останалите. Ако не разполагате със сървър е възможно да се сблъскате със следните проблеми:

-наличие на многобройни версии на един и същ документ и трудности в откриването на най-актуалната версия
-загуба на ценно време за създаване на документ или образец, който вече съществува другаде
-невъзможност за достъп до важна информация или ресурси извън офиса
-бързо остаряване на важна бизнес информация

Преминаване към централизирано управление със сървър

Преминаването към централизирано управление означава всички компютри, ползвани за работни станции да се управляват от централен компютър (сървър). Управлението е двустранно, което означава, че работните станции се свързват към сървъра, а той от своя страна следи и управлява работните станции, като записва всички възникнали проблеми и алармира за това системния администратор.

Съхранение на документи

Централизирано управление на документи и настройване на правата на различните потребители за тях

Възможност за дистанционна работа в офиса

Създаване на възможност за работа в офиса от отдалечена работна станция чрез шифрован канал за връзка

Автоматизирана система за архивиране на документи

Сървърът може да бъде използван като основно място за извършване на архивите вместо данните да са разпилени из цялата мрежа. На него може да се инсталира и настрои система за регулярно и автоматично съхранение на архиви на документи.

Проверка за вируси

На сървъра е възможно да бъде инсталиран антивирусен софтуер с централна система за обновяване. Тогава всяка работна станция задължително се обновява по инициатива на сървъра. Проверката за вируси може да се извършва по инициатива на сървъра и да обхваща всички станции.

По-голяма сигурност

Сървърът дава възможност за централизирано управление на правата за достъп на потребителите спрямо нуждите на организацията и защита от неоторизиран достъп. С изискването за влизане на потребителите в компютрите с пароли и удостоверяването на автентичността им за домейна изключвате неоторизираното включване на външни лица към мрежата ви.
Използвайки практиката на най-малка привилегия и задавайки на потребителите само необходимите за ежедневната им работа права ще гарантираме, че потребителите не могат да правят промени, които са критични за работа на сървъра или компютрите. Това също ще Ви предпази от инсталиране на софтуер, който може да представлява вирус или да застраши по друг начин сигурността и целостта на мрежата.

Урегулиран достъп до информацията

На сървъра лесно може да се определя кой до каква информация и до кои данни има право на достъп. Могат да се определят и различни права на достъп до дадена информация, например на едни потребители да бъде разрешено само да четат файла, а на други и да го променят.

Партньори

AVG Anti-Virus  |  BMG |  BWA |  Kerio |  Microsoft |  Persy |  PolyComp |  Stantek |  SuperHosting.bg