Телефони за връзка

02-439-5795

Достъпът до Интернет е свързан с риск за данните Ви и за производителността на Вашите служители, ако не бъдат взети съответните мерки за защита. Защитната стена (Firewall) е компонент от добре проектирана мрежа, който контролира достъпа в локалната мрежа и извън нея.

Нашите услуги

- Инсталация, настройка и поддръжка на софтуерно базирани Firewall-и под FreeBDS
- Разпределение на Интернет достъп до работните станции. Ползване на всички интернет услуги, освен изрично забранените по желание на клиента
- Възможност за контрол на входящия и изходящия Интернет трафик съобразно политиката за сигурност и изискванията на клиента
- Филтър върху съдържанието за предотвратяване разглеждането на нежелани Интернет страници
- Настройка на Proxy с помощта на което ще се ускори допълнително интернет връзката. Всички посетени вече страници ще бъдат изтегляни от Firewall-а вместо от Интернет

Ползи от защитната стена

Използването на добре конфигурирана защитна стена ще предотврати такива проблеми като:

- Опит да бъдат увредени от хакери данни на вашите компютри
- Изпращане на информация за вас до други лица от програми, инсталирани на компютрите ви без Ваше внимание
- Шпиониране на съобщенията, които изпращате в Интернет
- Шпиониране на цялата ви входяща и изходяща електронна поща
- Претоварване на Интернет връзката ви от други лица, така че вашите потребители да не могат да я използват нормално
- Вашият персонал ще може да посещава само страници, свързани с неговата работа и няма да се разсейва от други страници в Интернет
-Всяка информация, постъпваща в мрежата ви може да бъде проверена за наличие на определени нежелани думи и да бъде спряна
-Можете да получавате предупреждения при всеки опит за хакерска атака, както и справка за действията на всичките потребители в мрежата ви

Партньори

AVG Anti-Virus  |  BMG |  BWA |  Kerio |  Microsoft |  Persy |  PolyComp |  Stantek |  SuperHosting.bg