Телефони за връзка

02-439-5795

Много от проблемите на сигурността са резултат от пренебрежение, липса на грижи или човешка грешка. Независимо колко добра и разбираема е политиката по сигурността, тя ще работи на практика само ако се разбира и се изпълнява от хората, които засяга.

Ние ще Ви помогнем да вземете подходящи вътрешни предпазни мерки, които да допълнят останалите мерки по сигурността. Тези мерки включват:

Пароли

При сървърно базираните компютърни системи е можем да наложим по-високи изискания към паролите – сложност и минимална дължина на паролите; задължително сменяне на паролите на определени интервали и т.н.

Обучение на персонала

Ще обучим служителите ви за най-важните въпроси, свързани със сигурността – например как да разпознават фалшиви имейл съобщения, които могат да съдържат вируси; какви страници да не посещават в Интернет; как да се предпазват от шпионски и рекламен софтуер; какви пароли да използват и как да ги третират.

Контрол на достъпа на потребителите

Както проверявате кой има право да влиза в офисите на компанията, трябва да контролирате и кой има достъп до данните ви и да не разрешавате достъп за неупълномощени потребители. Ние ще ви помогнем да въведете система за контрол на достъпа и ще настроим правата на отделните потребители съобразно функциите, които изпълняват в компанията ви и Вашите изисквания.Освен това ще следим да бъде моментално спиран достъпът до ресурсите на компанията на служители, които вече не работят в нея.

Ограничения за инсталиране на нов софтуер

Важна вътрешна мярка е ограничаването на правата на служителите за инсталиране на нов софтуер на работните компютри. По този начин ще се предпазим от инсталиране на несъвместим със системата ви софтуер и ще ограничите възможността за неволно заразяване със шпионски или рекламен софтуер при инсталиране на безплатна програма от Интернет.

Партньори

AVG Anti-Virus  |  BMG |  BWA |  Kerio |  Microsoft |  Persy |  PolyComp |  Stantek |  SuperHosting.bg