Телефони за връзка

02-439-5795

Използването на пощенски сървър позволява фирмената имейл кореспонденция и контакти да се съхраняват единствено на пощенския компютър и да бъдат лесно архивирани, проверявани за вируси и достъпвани през Интернет или офисната компютърна мрежа.

Какво ще получите с инсталирането на пощенски сървър в компанията си?

Сигурна поща

На Ваше разположение ще бъде богат набор от инструменти за предпазване на електронната кореспонденция от прихващане, инфектиране от вируси и изпращане на и получаване на нежелани писма (SPAM).

Защита от вируси

Сървърът премахва автоматично всички прикачени файлове с опасни разширения. Могат да се добавят допълнителни по желание на клиента (напр. MP3, WAV, AVI).

Възможност за използване на вградена антивирусна програма и външни продукти за сканиране за вируси за още по-голяма сигурност.

Вградена защита от нежелана поща

Сървърът има вградени анти-SPAM филтри и значително ще намали количеството на нежеланата поща. Той маркира всички съмнителни писма и може да ги разпределя в отделна папка или директно да ги изтрива. Всяко нежелано писмо може съвсем лесно да бъде маркирано като такова и сървърът автоматично ще блокира всички нови писма от този адрес.

По-добра организация и комуникация на фирмата

Вградената groupware функционалност дава възможност за използването на общи календари, контакти и имейли:

-Сървърът позволява ползване на публични папки. Тези папки могат да са достъпни за всички или ограничен брой потребители.

-Всеки персонален адрес може да споделя свои папки с останалите потребители.

-Сървърът позволява централизирано разпределение на задачи до служителите или персонални такива и следене на тяхното изпълнение.

-Сървърът поддържа календар (личен и публичен), чрез който може визуално да се следят поставените задачи и сроковете за тяхното изпълнение.

-Сървърът обединява всички контакти и техните адреси на едно централно място и прави много лесно ползването им и архивираното на информацията за бизнес контактите.

- Всички функции са напълно интегрирани с Microsoft Outlook и цялата информация е достъпна през Интернет чрез Internet Explorer и Firefox.

Ние препоръчваме използването на Kerio Mail Server.

Партньори

AVG Anti-Virus  |  BMG |  BWA |  Kerio |  Microsoft |  Persy |  PolyComp |  Stantek |  SuperHosting.bg