Телефони за връзка

02-439-5795

Безжичните мрежи се използват като алтернатива на кабелните мрежи. Те могат да правят всичко, което правят кабелните мрежи, но без се използват кабели. Това дава възможност да останете свързани с ресурсите в мрежата, ако се движите с преносимия си компютър от един кабинет в друг докато сте в обхвата на безжичната мрежа. Това позволява много по-гъвкаво използване на работното пространство.

Безжичната технология дава възможност за разширяване на мрежата до области, в които окабеляването би било твърде скъпо или не е практично, например от офиса до близкия склад.

Безжичните мрежи са удобни за фирми с персонал, който често пътува и работи предимно извън офиса. Разбира се в някои случаи безжичните мрежи не са подходящи. Например ако скоростта е от най-голямо значение, традиционните кабелни мрежи може би са по-добрия избор. Възможно е да се направи и комбинация между двете технологии.

Партньори

AVG Anti-Virus  |  BMG |  BWA |  Kerio |  Microsoft |  Persy |  PolyComp |  Stantek |  SuperHosting.bg