Телефони за връзка

02-439-5795

В нашите пакети за абонаментна компютърна поддръжка е включено всичко необходимо за гарантиране сигурността на Вашата мрежа, компютри и данни.

Архив на данните

В нашите пакети за абонаментна компютърна поддръжка е включено инсталиринето на автоматизирана система за архив на работните документи и електронната поща съобразно Вашите нужди.
По време на планираните посещение архивираните данни се записват и на оптичен или магнитен носител.

Повече за архив на данните

Вътрешнофирмени мерки за сигурност

Много от проблемите на сигурността са резултат от пренебрежение, липса на грижи или човешка грешка. Независимо колко добра и разбираема е политиката по сигурността, тя ще работи на практика само ако се разбира и се изпълнява от хората, които засяга.
Ние ще Ви помогнем да вземете подходящи вътрешни предпазни мерки, които да допълнят останалите мерки по сигурността.

Повече за вътрешнофирмените мерки за сигурност

Защита от вируси

Оставете на нас грижите за актуалността на Вашия антивирусен софтуер и редовната проверка за наличие на вируси. Ние ще обучим Вашия персонал, как да избягва вируси и ще Ви информираме за най-новите версии и най-добри практики за защита на Вашия бизнес.

Повече за защитата от вируси

Spyware защита

Ние ще Ви помогнем да се предпазите и от вредните шпионски и рекламни програми, които могат да се инсталират на компютъра Ви без Ваше знание и да попречат значително на Вашата продуктивност. Ние ще инсталираме всички необходими продукти за предпазването Ви от подобен софтуер, ще проверяваме редовно за наличието на подобни програми и ще Ви обучим как да се предпазвате от тях.

Повече за spyware защитата

Инсталация и поддръжка на Firewall

Достъпът до Интернет е свързан с риск за данните Ви и за производителността на Вашите служители, ако не бъдат взети съответните мерки за защита. Защитната стена (Firewall) е компонент от добре проектирана мрежа, който контролира достъпа в локалната мрежа и извън нея.

Повече за ползите от инсталирането на Firewall

Партньори

AVG Anti-Virus  |  BMG |  BWA |  Kerio |  Microsoft |  Persy |  PolyComp |  Stantek |  SuperHosting.bg