Телефони за връзка

02-439-5795

Вирусите могат да причинят неизмерима загуба на ценни данни и време.

Вирусите, червеите и троянските коне са вредни програми, които се стартират на компютъра Ви. Някои вируси изтриват или променят файлове. Други използват ресурсите на компютъра. Някои позволяват на хора отвън достъп до вашите файлове.

Една много неприятна характеристика на вирусите е, че те могат да се репликират или копират сами. Вирус може да събере имейл адресите на Вашите контакти и да се разпрати до тези адреси. Заразените с вируси компютри могат да се разпространят из цялата компания и да предизвикат сериозни щети, свързани със загуба на данни и време. Освен това рискувате да заразите компютрите на клиенти и партньори, с които комуникирате по имейла.

Оставете на нас грижите за актуалността на Вашия антивирусен софтуер и редовната проверка за наличие на вируси. Ние ще обучим Вашия персонал, как да избягва вируси и ще Ви информираме за най-новите версии и най-добри практики за защита на Вашия бизнес.

Инсталиране на подходяща антивирусна програма

Инсталирането на подходяща антивирусна програма е първата мярка за сигурността, която трябва да се вземе. Защитата от вируси трябва да включва Интернет връзката, всички сървъри и работни станции.

Има два основни подхода за защита от вируси – сървърно базирани и клиент базирани

-Сървърно базираните антивирусни решения проверяват и получават ежедневно всички вирусни дефиниции и актуализират всички компютри без намеса от страна на потребителя. От сървъра могат да се виждат всички компютри и да се следи тяхното нормално функциониране, да се проверяват настройките, да се почистват системите. Така всички компютри ще бъдат защитени централизирано. Също така сървъра може да се настрои по начин, позволяващ ни да наблюдаваме системата Ви от нашия офис и да помогнем за решаването на проблемите с вируси, ако възникнат такива.

-Клиент базирано решение означава, че всеки компютър трябва да бъде поддържан и актуализиран ежедневно. Всеки от компютрите трябва да се следи индивидуално и това става трудоемка задача при наличие на повече работни станции.

Редовно актуализиране на вирусните дефиниции

Системите за антивирусна защита ще бъдат от полза само, ако са актуални. Твърде често се забравя редовното актуализиране на антивирусните дефиниции, макар че именно те определят кои вируси ще разпознае и унищожи антивирусната програма.

Редовна проверка за наличие на вируси

Ние ще настроим компютъра Ви за ежедневна частична проверка за наличие на вируси.
При посещенията на място се извършва пълно сканиране на системата за наличие на вируси от оператор. Освен сканирането на системата се проверява и за наличие на симптоми за зараза с вирус, който антивирусната програма може да не е прихванала по някаква причина.

Почистване на вируси и възстановяване

Въпреки най-добрите усилия, може да се стигне до момент, когато на компютъра си имате вирус. Когато това се случи, ще Ви помогнем да се отървете от вируса веднага и да възстановите системата до състоянието преди инфекцията.

Партньори

AVG Anti-Virus  |  BMG |  BWA |  Kerio |  Microsoft |  Persy |  PolyComp |  Stantek |  SuperHosting.bg