Acer Aspire One не зарежда (черен екран, няма BIOS, свети само power бутона)

Малкият лаптоп (netbook) Acer Aspire One понякога създава неприятен проблем: при включване екрана е черен, чува се вентилатора, но освен бутона за включване няма никакви други признаци на активност. Проблема е известен като Black Screen of Death.

Въпреки, че изглежда като хардуерен проблемът всъщност е софтуерен. Решението е да се преинсталира BIOS (BIOS flash).

ВНИМАНИЕ!
Описаните стъпки могат да задълбочат проблема вместо да го решат, ако не се спазят точно всички условия. Ако не желаете да поемете риска е по-добре да се обърнете към специализиран сервиз.

Ето стъпките, необходими за решаване на проблема:

1. Открийте в Интернет точната версия за точния модел на Acer Aspire One. Версията може да се види на гърба на лаптопа при текста MODEL NO. В конкретния случай това е ZG5. Връзка за търсене на BIOS: http://sites.google.com/site/maclesblogspotcom/BIOS.

Свалете файла, отговарящ на вашият модел (в случая ZG5_3310.zip). След разархивиране в него има ZG5_3310.fd и FLASHIT.EXE.

2. Намерете USB Flash и го форматирайте в система FAT32 (десен бутон върху него, Format и се избира File system: FAT32). Копирайте в основната папка (без под-папки) файловете ZG5_3310.fdFLASHIT.EXE. Преименувайте файла ZG5_3310.fd на ZG5IA32.fd (това е много важно).

3. Уверете се, че лаптопа е изключен (за всеки случай му махнете и сложете пак батерията). Проверете дали батерията е на мястото си и дали е включен към тока. НЕ ВКЛЮЧВАЙТЕ лаптопа и изчакайте поне 10 минути за да се осигури достатъчно ток на батерията, ако е била изтощена.

3. Сложете подготвеното USB Flash устройство в лаптопа.

4. Натиснете едновременно бутоните Fn и Esc и без да ги пускате натиснете веднъж бутона за включване. След няколко секунди пуснете Fn и Esc. Бутонът за включване трябва да започне да мига – в този момент го натиснете веднъж. Лаптопът ще започне да инсталира BIOS, като през това време бутона за включване ще продължи да мига, а ако USB Flash устройството има индикатор ще мига и той.

5. Изчакайте търпеливо поне 5 минути, като през това време в никакъв случай не махайте захранването и не натискайте никакви бутони. След като процеса приключи лаптопа ще се рестартира сам и всичко ще работи нормално.

Източник: http://www.leosquarez.com/acer-aspire-one-bios-recovery-acer-aspire-one-zg5-screen-not-working/

Вижте още статии