Как да проверим какъв е ключа за активация на Windows (с една команда)

Проверката за продуктовият ключ на Windows става чрез тази команда, написана в CMD (като администратор):

wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey

Ако командата не покаже ключа може да се ползва NirSoft ProduKey:

https://www.nirsoft.net/utils/product_cd_key_viewer.html

 

Автор: Николай Унгузов

Вижте още статии