Как да проверим причината за грешка със син екран (BSOD) в Windows

Когато Windows се рестартира или „замръзне“ със син екран, това обикновено означава проблем с драйвер, хардуер или софтуер на ниво достъп до самата операционна система.

Разследването на причината за проблема може да се улесни с използването на Debugging Tools for Windows, като с тяхна помощ се анализира генерирания от операционната система .DMP файл.

Анализа става по следния начин:

1. Изтегляме и инсталираме Debugging Tools for Windows от http://msdl.microsoft.com/download/symbols/debuggers/dbg_x86_6.11.1.404.msi.

2. Създаваме папка c:\websymbols и стартираме WinDbg. От менюто File избираме Symbol File Path. Там въвеждаме:

SRV*c:\websymbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols

3. Взимаме DMP файла от компютъра получил син екран (най-често C:\Windows\MEMORY.DMP) и с мишката го провлачваме и пускаме върху прозореца на WinDbg. След малко анализа е готов и се появява линк „Use !analyze -v to get detailed debugging information„. Избираме линка и след малко се появява подробен анализ на проблема. Трябва да се обърне внимание на редовете PROCESS_NAME и IMAGE_NAME – те носят информация от къде е тръгнал проблема.

Автор: Николай Унгузов

Вижте още статии