Skype иска права на локален администратор за всяко обновяване – как може да се отложи?

С последните версии на Skype за Windows (и по-точно Skype for Desktop) от Microsoft създадоха изключителни проблеми на много хора.

Всеки администратор, обслужващ компютри в Active Directory, при които потребителите ползват потребителски профили без права на локален администратор (каквато е и добрата практика за ежедневна работа) се сблъсква поне веднъж седмично с въпроса:

„Има проблем със Skype – не мога да го пусна, иска ми парола“

Техническата причина за проблема е това, че обновяването на Skype for Desktop е направено задължително, като освен това изисква права на локален администратор за да се изпълни. Няма опция нито за отлагане, нито за отказ и Skype отказва да се стартира. Така потребителски профил без права на администратор остава без възможност да ползва Skype, докато администратор не го инсталира вместо него или не даде временно права на локален администратор. Всички заедно губят време и това се повтаря почти всяка седмица.

От дискусиите във форумите на Microsoft не се вижда никакво желание за решение на проблема. От февруари 2018 година до април 2018 година на повечето оплаквания се отговаря с благодарности за информацията, но не се предлага нищо конкретно.

За момента като временно решение се предлага използването на Classic Skype. Той може да бъде изтеглен от този адрес:

https://go.skype.com/classic.skype

След инсталацията му (като разбира се други версии на Skype трябва да се премахнат преди това) той се появява в папка „C:\Program Files (x86)\Skype\“ (вместо „C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop“).

Докога тази версия ще работи за съжаление не става ясно, но за момента обновяванията при нея могат да бъдат отлагани.

Връзка към дискусия на проблема във форумите на Microsoft:

https://answers.microsoft.com/en-us/skype/forum/skype_win10-skype_startms-skype_installms/new-skype-for-windows-10-prevent-requirement-of/6c0f7ec1-f9e9-4832-a4a5-d63c4aeddb9c

 

 

Автор: Николай Унгузов

Вижте още статии