Windows Server DNS: Различен IP адрес в локалната мрежа и навън (DNS forward override)

Изключително полезно е ползването на един HOST запис, който връща различен IP адрес в локалната мрежа и извън нея (Forward override).

Пример:

В локалната мрежа има пощенски сървър с IP адрес 192.168.33.8. Той е достъпен извън локалната мрежа на IP адрес 11.22.33.44 (mail.mycompany.bg) и софтуера за четене на поща (например Outlook) е настроен да чете от mail.mycompany.bg.

Целта е когато компютъра е извън локалната мрежа mail.mycompany.bg да връща IP адрес 11.22.33.44, а когато се завърне в нея да връща IP адрес 192.168.33.8.

Това може да се постигне Microsoft Server DNS чрез създаване на допълнителна Forward Lookup Zone. Ето стъпките за настройка:

1. Стартира се DNS Manager на Domain Controller или сървъра, който отговаря за DNS.

2. Отваря се Forward Lookup Zones.

3. С десен бутон на Forward Lookup Zones се избира „New Zone“ и се отваря „New Zone Wizard“.

4. Избира се „Primary Zone“ и се маха отметката на „Store the zone in Actrive Directory…“.

5. В „Zone name:“ се попълва „mail.mycompany.bg“.

6. Избира се „Create a new file with this file name:“ и се оставя избраното име.

7. Избира се „Do not allow dynamic updates“ и се избира „Finish“.

8. В дървото към Forward Lookup Zones се появява „mail.mycompany.bg“. Избира се и с десен бутон върху новата зона се избира „New Host (A or AAAA). Важно – „Name“ се оставя непопълнено, в IP адрес се записва 192.168.33.8 и се избира „Add Host“.

9. Трябва DNS сървъра да се рестартира и да се изпълни командата ipconfig /flushdns – след това при „ping mail.mycompany.bg“ ще се връща адрес 192.168.33.8 в локалната мрежа.

Автор: Николай Унгузов

Вижте още статии