Какво е модулна компютърна поддръжка?

Модулната компютърна поддръжка е начин гъвкаво и предвидимо като разходи конфигуриране на услугите по компютърна поддръжка. Всички модули са създадени така, че да се комбинират гладко с всички останали и конфигурацията им да се променя по всяко време спрямо нуждите.

Система за обработка на заявки

Използваме web-базирана система за обработка на заявки за поддръжка. Всички заявки за поддръжка при нас се обработват писмено (включително получените по телефона) и се описват подробно всички предприети действия. Управителят (или негови представители) имат достъп до всички заявки от всички служители с цялата история към тях.

Модули на компютърната поддръжка, които предлагаме с абонамент

Модул за компютърна поддръжка Цена на месец

PC START 5-10

Основен пакет, включващ до 5 компютърни системи и 10 заявки за компютърна поддръжка

294

PC ADD +5

Добавя 5 компютърни системи за компютърна поддръжка

156

PC ADD +10

Добавя 10 компютърни системи за компютърна поддръжка

276

NET PROTECT

MikroTik рутер със или без вграден WiFi Access Point – поддръжка и постоянен мониторинг

12

NET WIFI PROTECT

MikroTik WiFi Acess Point – поддръжка и постоянен мониторинг

6

NET CONNECT

Управляем комутатор (switch) с VLAN – поддръжка и постоянен мониторинг

6

DATA PROTECT

Поддръжка и постоянен мониторинг на NAS (Network-attached storage), включва автоматично архивиране, настройка права за достъп до споделени общи папки, вътрешен чат)

36

VIRTUAL BASE

Поддръжка и постоянен мониторинг на VMWare / Hyper-V физически сървър за виртуализация в офис или център за колокация

36

SERVER OS

Поддръжка и постоянен мониторинг на до два Windows и/или Linux сървъра (виртуални или физически), Active Directory

72

MAIL SECURE

Поддръжка и постоянен мониторинг на пощенски сървър с автоматично архивиране на писма

36

PBX VOIP CONNECT

Поддръжка и постоянен мониторинг на VoIP телефонна централа

36

DVR SECURE

DVR или NVR устройство за камери – поддръжка и постоянен мониторинг

6

PBX VOIP CONNECT

Поддръжка и постоянен мониторинг на VoIP телефонна централа

36

Всички цени са в лева и с начислен ДДС.