Какво е комплексна компютърна поддръжка с абонамент?

Комплексната компютърната поддръжка с абонамент е начин да планирате предвидимо разходите си за услуги по компютърна поддръжка. Постоянният мониторинг и система за автоматизирано наблюдение позволява бърза и адекватна реакция при проблем.

Поддържаме всичко свързано с компютърните системи – сървъри с Linix и Windows, Active Directory, NAS устройства, IP телефонни централи, виртуални машини и системи за виртуализация, сървъри в центрове за данни и много други.

Какво включват принципите на комплексната компютърна поддръжка?

  • Не отчитаме брой посещения или часове работа на място по задачи, свързани с вече настроени от нас компоненти по ИТ инфраструктурата. Правим толкова посещения и работим толкова време, колкото е необходимо за да се отстранят възникналите затруднения.
  • Не отчитаме броя заявки, които обработваме при отстраняване на затруднения с вече настроени от нас компютри, мрежови устройства и др.
  • Реагираме превантивно при съмнение за възникване на затруднение.
  • Описваме всяка задача писмено.
  • Правим няколко срещи годишно за обсъждане на възникнали затруднения, нужди от промени, разширения, свивания и др.
  • Предлагаме техника, поддръжка и сервиз чрез директните ни договори с повечето вносители в България.

Система за обработка на заявки

Използваме автоматизирана система за обработка на заявки за поддръжка. Всички заявки за поддръжка при нас се обработват писмено и се описват подробно всички предприети действия. Управителят има достъп до всички заявки от всички служители с цялата история към тях. Може да прегледате нашето Ръководство за ползване на системата за обработка на заявки.